Vi är motiverade att skapa en trygg arbetsplats! Är du?

Dyrt och farligt att strunta i brandskyddet.
Försäkringsbolagen betalar varje år ut ungefär 5 miljarder kronor till försäkringstagare som drabbats av brand. Ett brandtillbud i ett företags produktionen eller datorcentral kan stoppa verksamheten under lång tid och riskera företagets överlevnad.

Att bedriva ett systematiskt förebyggande brandskyddsarbete, vilket man måste enligt lag, kan minimera risker, skapa tryggare arbetsplatser och även sänka företagets försäkringspremie. 


8 av 10 arbetsgivare brister i arbetsmiljön.
Det visar en undersökning som publicerades i oktober 2022 på Arbetsmiljöverkets hemsida. Det är en tickande bomb på nånga sätt. Enligt en annan undersökning kostar en utbränd medarbetare företaget 400 000 kronor och det är en viktig (om än inte den viktigaste) anledning till att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det positiva är att enligt en internationell studie kring arbetsmiljö visar det sig att för varje krona som investeras får man 2,2 kronor tillbaka. Nyttan är med andra ord större än kostnaden när det gäller arbetsmiljöförbättringar. Läs mer aktuell statistik här.

Trots risken för negativa marknadsmässiga och ekonomiska konsekvenser är ändå risken för att någon kan bli allvarligt skadad den viktigaste anledningen att fokusera på säkerheten på arbetsplatsen.

Som VD ansvarar man alltid för att lagar och regler efterlevs och därmed står man också ansvarig för de konsekvenser som kan uppkomma.


Med dessa fakta i ryggen är det inte svårt att inse vikten av att bedriva ett systematiskt brandskydds- & arbetsmiljöarbete för säkerheten på arbetsplatsen och för det egna företagets fortlevnad.

Vi är motiverade att skapa den trygga arbetsplatsen, är du?


Laddar innehåll...