Systematiskt Brandskyddsarbete

SBA - Systematiskt Brandskyddsarbete, är ett sätt att strukturera brandskyddsarbetet så man förhindrar eller begränsar brand och minimerar konsekvenserna av ett eventuellt brandtillbud.

 

En bra hjälp för att uppnå detta är vårt webbaserade program ZAMBA, en programvara för företag och organisationer som vill kunna arbeta med sitt brandskyddsarbete på ett enkelt men ändå strukturerat, systematiskt och överskådligt sätt utan att ge avkall på de lagar och regler som gäller.

 

ZAMBA kom till utifrån näringslivets önskemål samt våra erfarenheter både som företagare inom brandskydds- och försäkringsverksamhet. Här finns massor av information kring hur ett SBA bör bedrivas.

 

Det som vi ofta möter ute hos företag är en dammig brandskyddspärm som snarare blivit en hyllvärmare än ett styrmedel för brandskyddsarbetet.

 

Vår ambitionen är därför att hjälpa ansvariga att lägga en stabil grund och på den bygga ett effektivt och lättskött brandskyddsarbete.

 

Vill du ha mer info om detta program och våra övriga tjänster? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss för att få veta mer om VAD och HUR: