Brandvarnare

 

Det finns två typer av brandvarnare, jonisk och optisk.

Jonisk brandvarnare. Den joniska brandvarnaren "känner/
luktar" rök. I brandvarnaren reagerar en radioaktiv isotop på den osynliga varma röken som framkallas av öppna lågor.


Optisk brandvarnare. Den optiska brandvarnaren "ser" röken. I en optisk brandvarnare finns en fotocell som snabbare registrerar glödbrand som ger synlig och kall rök.
 

 • Brandvarnarens täcker ca 60 m2 och avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara större än 12 meter.
 • Brandvarnarna placeras i rummets högsta punkt och helst mitt i rummet.
 • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
 • Brandvarnarna ska sitta i taket, inte på väggen.
 • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
 • Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
 • Rengör brandvarnarna från utsidan med dammsugare en gång om året.
 • Använd helst litiumbatterier i brandvarnaren. Räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier.
 • Kontrollera brandvarnarna varje halvår eller om du varit bortrest en längre tid.
 • Byt ut brandvarnarna efter 8 - 10 år. De har begränsad livslängd.
 • Testa funktionen med rök från ett ljus.
 • Läs Råd och Rön´s test av brandvarnare här