Utbildningar

För att kunna bedriva ett kvalitativt säkerhetsarbete i en organisation krävs kompetens. Saknas den sätter man både verksamheten och personalen i riskzonen.

Som ansvarig tappar man också sin trovärdighet och riskerar allvarliga personliga konsekvenser om tillbud skulle inträffa pga försumlighet att kompetensutveckla sig själv, ansvariga och personal inom detta område.

Detta gäller allmänt inom alla områden men speciellt inom områden som rör trygghet och säkerhet på arbetsplatsen eller skolan.

Sequro har mångårig erfarenhet och kompetens rörande säkerhetsarbete i organisationer och då specifikt gällande brandskydd och arbetsmiljö. Våra insatser och utbildningar har ett innehåll och pedagogik som relaterar till verkligheten och är greppbar för deltagarna. Kombinationen av teori och praktik utifrån varje konkret  vardagssituation gör utbildningarna ytterst relevanta för deltagarna. 

Läs mer om utbildningarna under rubrikerna till vänster.