Utbildningar brandskydd

Alla brandskyddsutbildningar tar sitt avstamp i tre tidsperspektiv

- före 
- under
- efter.................................................ett eventuellt tillbud

Allmän brandkunskap

Här går vi igenom: 
(1) hur kan vi upptäcka och hantera risker så tillbud undviks
(2) hur agerar vi om ett tillbud intäffar
(3) hur kan vi förändra/förbättra brandskyddetr utifrån statistik och tidigare händelser

Utbildningen innehåller förutom ren kunskapsbildning både teoretiska och praktiska moment/övningar. Dessa är allmänna men också formade utifrån deltagarnas förutsättningar och tidigare kompetens.

Målsättning:
•Bli riskmedveten
•Få  kunskap om vikten av förebyggande brandskydd
•Kunna förstå utrymningsprocessen
•Känna till alarm-processen
•Kunna agera rätt vid brand
•Skapa en trygg arbetsmiljö med trygga människor

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krav på att bedriva ett Systematiskt Brandskyddsarebet ställs på fastighetsägare och verksamhetsutövare från myndigheter och försäkringsbolag. Hur ska man göra?

SBA för ansvariga eller kontrollanter (2 olika inriktningar på utbildningen)

Här går vi igenom:
•Lagen om skydd mot olyckor
•Systematiskt brandskyddsarbete
     Policy & Regler
     Organisation & Ansvar
     Utbildning & Övning
     Riskanalys & Riskhantering
     Miljö & Utrustning
     Nöd- & Krisberedskap
     Rutiner & Instruktioner
     Kontroll & Underhåll
     Dokumentation & information

Målsättning:
•Förstå kravställningarna
•Bygga strukturen för ett fungerande SBA
•Kunna arbeta konkret i Zamba (webbaserat kontrollprogram)