Systematiskt Arbetsmiljöarbete

 

SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete, innebär att arbetsgivaren systematiskt ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Det innebär att undersöka, åtgärda och följa upp verksamheten i syfte att skapa en tillfredsställande och trygg arbetsmiljö.

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och bidra till att arbets-förhållandena anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar

 

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla genom friskare personal, lägre kostnader och ökad trivsel.

 

Vill du ha mer info om detta program och våra övriga tjänster? Tveka inte att kontakta oss!

Nyheter från tidningen Arbetsliv

 • Så lyckas du med videomötet

  Videomöten har blivit ett vanligt arbetsverktyg under pandemin och kommer säkerligen fortsätta vara det även efter coronakrisen. Men för att lyckas med videomöten krävs lite förberedelser och träning.…
 • Etikrond lindrar stressen

  Under coronapandemin har vårdpersonal ställts inför många tuffa situationer och etiska dilemman. Men med hjälp av etikronder kan förståelsen för olika perspektiv öka och samarbetsklimatet bli bättre, visar forskning.…
 • Så kan säkerhetskulturen bli bättre

  Trots att säkerhet är högsta prioritet för många företag inom industrin inträffar det arbetsskador och allvarliga tillbud. IVL Svenska Miljöinstitutet har i en ny rapport försökt ta reda på orsakerna till det.…
 • Introduktion i coronatider

  Coronapandemin innebär inte bara varsel och permitteringar. Det finns också de som börjar ett nytt jobb mitt i krisen. Hur ger man sin nya kollega en bra introduktion när många jobbar hemifrån och krishantering står högst på agendan?…
 • Så stärker de teamkänslan på distans

  Hur skapar man teamkänsla och motivation på jobbet i en tid av hemarbete och social distansering? På pensions- och försäkringsbolaget SPP startade man "Hemmautmaningen" där medarbetarna tävlar i digitala team.…

Andra aktuella nyheter hittar du här