Något som även kan vara bra att identifiera är de dolda farorna som kan finnas på arbetsplatsen. Dessa kan delas in i sex olika punkter:

Den fysiska arbetsmiljön: 
Belysning, ljudnivå och luftkvalitet är exempel på saker som kan vara avgörande för en effektivare och hälsosammare arbetsplats.


Bristande ergonomi: 
En rätt inställd stol och ett höj- och sänkbart bord kan göra stor skillnad för att förebygga värk och skador. Placering av kringutrustning som exvis hyllor och övriga hjälpmedel kan också bidra till god ergonomi.

För hög arbetsbelastning: 
Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är just stressrelaterade. Därför är det viktigt att arbetsbelastningen är rimlig, de hjälpmedel och system man jobbar med är fullt funktionella och att det finns en planering av arbetet.

För långa arbetsdagar:
En medarbetare som hela tiden är stressad över att den inte hinner med får svårt att återhämta sig mellan arbetspassen även om arbetet skulle vara roligt. Det är därför viktigt att se till att arbetet matchar arbetstiden. 

Bristande ledarskap: 
Ledarskapet är en av de viktigaste faktorerna för en hälsosam arbetsplats. Det är därför viktigt att ledaren är tydlig och tillgänglig för sina medarbetare. Ledaren ska vara uppmärksam på båden den fysiska arbetsmiljön såväl som skeenden inom personalgruppen.

Konflikter:
Konflikter kan påverka stämningen på en arbetsplats så att hela personalen mår dåligt. Därför är det viktigt att i möjligaste mån omgående söka en lösning på den. Klarar man det inte internt bör extern hjälp användas. Olösta konflikter leder lätt till samarbetssvårigheter, minskad effektivitet och produktivitet som i längden kan utvecklas och leda till sjukfrånvaro.