Problemet

Vår erfarenhet visar att många företag inte driver ett brandskydds- och arbetsmiljöarbete som överensstämmer med de lagar och förordningar som gäller.
 

Arbetet uppfattas som både krångligt och tidskrävande samtidigt som man är diffust medveten om att det borde göras.

Detta är en besvärande situation som skapar både frustration och stress men allvarligast är ändå att säkerheten för personal och besökare blir bristfällig.

Även om ni redan har ett säkerhetssarbete så kan vi troligen bidra till en utveckling utifrån er nuvarande situation och ert specifika behov.

Har ni det inte är det hög tid att ta tag i dessa frågor. Vi hjälper er gärna att komma igång och följa er i arbetet så länge behovet finns och ni själv vill.

Lösningen

Vi kan erbjuda både struktur, innehåll och verktyg för ert SSA (Systematiskt Säkerhetsarbete),

ett strukturerat sätt att bedriva brandskydds- och arbetsmiljöarbete så att man förhindrar eller begränsar brand, olyckor, arbetsskador och minimerar risker för, och konsekvenser av, eventuella tillbud.
 

Vi vill erbjuda företag och organisationer just den kompetens eller arbetsinsats som saknas och därigenom skapa möjlighet för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet.
 

Det brukar vara den tryggaste och mest ekonomiska lösningen.