Åtgärda - planera - följ upp

Åtgärda omgående akuta risker

 

Åtgärda de allvarligaste riskerna först. Åtgärda redan vid källan om det går. Om risken inte kan undvikas helt måste man hantera den på annat sätt, t.ex. genom att arbetstagarna får särskilda instruktioner, stöd eller handledning eller använder personlig skyddsutrustning.

 

Vid tveksamhet kontakta arbetsmiljömyndighet eller konsult i frågan.

Gör en handlingsplan för övriga risker som inte kan åtgärdas omgående.

 

Planera in och tidsätt de åtgärder som inte genomförs samma dag eller någon av de närmaste dagarna. Skriv ner vad som ska genomföras, vem som ska se till att det blir gjort och när det ska vara klart.

 

Följ upp och kontrollera att genomförda åtgärder blev som ni tänkt. Är inte allt åtgärdat, planera in återstående risker och följ detta schema tills allt är åtgärdat enl lagd planering.