Uppgifter

Gör en uppgiftsfördelning

 

Det är viktigt att uppgifter i arbetsmiljöarbetet utförs av den eller dem som har de bästa möjligheterna att göra det. Det är därför vanligt att chefer och annan arbetsledning har sådana arbetsuppgifter.

 

De som får sig uppgifter tilldelade ska ha såväl befogenheter som resurser för att lösa uppgifterna. Uppgifterna ska också ingå som en naturlig del i deras arbete.

 

Det är särskilt viktigt med tydlig uppgiftsfördelning när arbete utförs utanför en fast arbetsplats.