Policy

Gör en arbetsmiljöpolicy

 

Efter de första insatserna i arbetsmiljöarbetet behöver ni tillsammans diskutera hur ni vill ha arbetsförhållandena på lite längre sikt. Det är då naturligt att ni utgår från resultatet av de undersökningar som gjorts.

 

En handlingsplan visar ofta vad som behöver göras för att förbättra arbetsförhållandena.

 

I en arbetsmiljöpolicy beskriver ni hur ni vill att arbetsförhållandena ska vara. För att den ska vara till någon ledning i arbetsmiljöarbetet behöver den vara tydlig och konkret. I ett litet företag kan handlingsplanen fungera som en arbetsmiljöpolicy.