Miljö & utrustning

I en byggnad eller anläggning ska ett fysiskt brandskydd finnas och beskrivas. Syftet med beskrivningen är att få kunskap om vilka brandskyddsinstallationer som finns i anläggningen och hur dessa fungerar och samverkar. Beskrivningen är en förutsättning för att veta vilka installationer och områden som ska kontrolleras och underhållas och kan se olika ut beroende på vilken typ av anläggning den berör.


Ritningar där det byggnadstekniska brandskyddet framgår är ett bra underlag. Finns olika brandtekniska system i byggnaden kan ritningen behöva kompletteras med beskrivande text.

 

För enklare objekt kan eventuellt en utrymningsplan användas som underlag.

 

För byggnader uppförda efter 1994 finns ofta en brandskyddsdokumentation upprättad av arkitekt eller brandskyddskonsult där byggnadens brandskydd framgår.

 

I den tekniska brandskyddsbeskrivningen skall det t ex finnas information om det byggnads-tekniska brandskyddet i form av brandcellsskiljande konstruktioner (brandcellsgränser), brandtekniska klasser på dörrar, fönster och övriga konstruktioner, utrymningsvägar, brandskyddsinstallationer som brand- och/eller utrymningslarm, brandgasventilation (rökluckor eller brandgasfläktar), nödljus, utrymningsskyltars placering, inomhusbrandposter, handbrandsläckare, automatiskt vattensprinkler etc.