Rutiner & instruktioner

Det är viktigt att ta fram och dokumentera rutiner och instruktioner för hur egenkontrollerna av de brandtekniska installationerna ska ske och hur ofta samt vem som ska göra det.

Alla instruktioner och rutiner måste hela tiden hållas aktuella. Nya kan tillkomma och inaktuella tas bort.

 

Varje brandskyddsobjekt, exvis handbrandsläckare, ska ha kontinuerlig tillsyn. Det kan göras av någon i brandskydds-organisationen eller av extern kontrollant. Dessutom bör en årlig översyn göras av utbildad servicetekniker