Anlagd brand

 

Anlagd brand ligger bakom åtminstone en fjärdedel, enligt vissa källor upp till 40 %, av alla bränder årligen. Totalt anläggs över 10 000 bränder i Sverige årligen. Minst hälften av dessa är verk av barn och ungdomar under 18 år. Vanligast är att bränder anläggs utomhus. Andra vanliga startutrymmen är källare och trapphus.


Anlagd brand är ett allvarligt brott som kostar samhället över 1 000 000 000 kronor per år.

 

Anlagda bränder är i hög grad ett ungdoms- och tätortsproblem. 80% av alla barn leker med eld och 60% av de anlagda bränderna utförs av ungdomar under 21 år. Nyfikenhet, uttråkning, skadegörelse, vandalism, hämnd, hat, konflikter, försäkringsbedrägerier och att dölja brott är de vanligaste bakomliggande orsakerna. Pyromani svarar för högst 10% av de anlagda bränderna. God belysning, låsning och eftertänksamhet vid placering av brännbart material är de motmedel som kan användas mot anlagda bränder.

 

Tretton sätt att förhindra anlagd brand i en verksamhet:

 

 • Rapportera omedelbart till den brandskydds-ansvarige även små tillbud eller skador på staket, dörrar, fönster, lås med mera. Det kan vara en förvarning om nånting värre.
 • Tänk dig in i hur en gärningsman skulle kunna ta sig in. Om nödvändigt komplettera befintligt skydd. Tänk även på tillträde till tak.
 • Kontrollera att inhängnad, staket och grindar är oskadade och att rutinerna för låsning följs.
 • Kontrollera att ytterdörrar och skydd för lågt liggande fönster och andra öppningar är i gott skick och att låsningen är tillräcklig.
 • Kontrollera att all ytterbelysning fungerar. Ett bra råd är att ha hela området upplyst eller kan tändas via ett automatiskt larm.
 • Följ upp verksamhetens ordningsregler följs angående daglig borttagning av brännbart avfall och sopor.
 • Kontrollera att branddörrar är funktionsdugliga.
 • Inget brännbart får lagras öppet på lastkaj, under skärmtak, nära fönster- och dörr-öpnningar och andra känsliga ytor intill byggnad eller yttre staket. En 6-meters-gräns rekommenderas.
 • Säkerställ att utrustningen, till exempel handbrandsläckare och brandposter är funktionsdugliga och inte blockerade.
 • Informera alla anställda om risken för anlagd brand och dess följdverkningar.
 • Uppmana de anställda att rapportera även minsta misstänkta aktivitet från externa personer, till exempel besökare och entreprenörer.
 • Se till att alla anställda som slutar lämnar ifrån sig nycklar, passerkort och liknande.
 • Kontrollera att åtgärder enligt checklista genomförs varje arbetsdag.