Belysning

 

Under brandorsaken "värmeöverföring" är lampor och strålkastare vanliga brandstiftare. I och med att nya typer av lampor, lågeffekt- och diodlampor med lägre brandrisk och driftkostnader, kommer ut på marknaden är det troligt att detta successivt kommer att förändras.

 

Man bör tänka på att glödlampor, framförallt halogenlampor blir ordentligt varma när de används. Värmen kan bli en brandfara om lampan kommer i närheten av, eller i direkt kontakt med brännbart material. Starka glödlampor, 60 Watt och mer, svarar för de flesta brandfallen i fråga om belysningsanordningar.

Armaturbränder är en ofta återkommande brandorsak. Även blinkande lysrör en stor brandstiftare, byt därför omgående ut trasiga lysrör.

 

Lysrör

Lysrör som blinkar och glödande lysrör kan börja brinna. Bakgrunden är att komponenterna i lysrörsarmaturen kan bli överhettade om utbrända lysrör inte byts ut. Vid brand i lysröret kan plast smälta och droppa ner på brännbart material med brand som följd. Dessutom åldras de elektriska komponenterna i armaturerna på ett okontrollerat sätt med utbrända lysrör. Gör såhär:

 

Släck armaturen!

 

Byt ut lysrör som är utbrända, blinkande och/eller har glödande  

lysrörsändar.

 

Obs! Byt även glimtändaren, eftersom den har lika lång livslängd som lysröret. Blinkningarna kan fortsätta eller återkomma snart igen om du inte gör det.

 

Om du saknar nya lysrör – ta bort det gamla lysröret eller glimtändaren och behåll armaturen släckt tills du skaffat nya lysrör och glimtändare.

 

Följ tillverkarens rekommendationer om byte av lysrör. Då undviker du att de börjar blinka.

 

Installera bryttändare/säkerhetständare som bryter tändningen efter ett antal tändningsförsök. De har ofta samma livslängd som armaturen.

 

Strålkastare

Använd bara strålkastare under uppsikt och se till så att inte brännbart material finns i närheten. Höljet på strålkastaren kan bli över 200°C, ligger det damm på armaturen kan det då lätt antändas. Idag finns strålkastare som är försedda med lågenergilampor som ger ett bra arbetsljus. Dessa strålkastare har en låg yttertemperatur och är mindre brandfarliga.

 

Uplightlampor

Uplightlampor har blivit allt vanligare. I motsats till vanliga lampor saknas en skärm som förhindrar brännbart material att komma i kontakt med den heta lampan.

 

Glödlampor

Ju starkare glödlampa, desto större brandrisk. Värmeutvecklingen från en 25 Watt vanlig glödlampa kan normalt inte tända tyg eller papper, 40 Watt är ett gränsfall och en 60 Wattlampa kan definitivt orsaka brand.

 

Det har stor betydelse var på lampgloben som kontaktytan med bränslet finns och hur värmen isoleras. Klotlampor och så kallade kronljuslampor har mindre glob och blir därför varmare på ytan än vanliga glödlampor av samma styrka. En reflektorlampa i en spotlight är särskilt ettrig. Allt ljus och all värme koncentreras i en riktning och även en 25Watt-lampa kan orsaka brand. Särskild varning utfärdas för att använda en spotlight med klämhållare som sänglampa. Det är lätt att i sömnen dra ner armaturen i sängen med brand som följd.

 

Anpassa glödlampans wattantal efter vad armaturen anger. Använd gärna kupor på glödlamporna. Sänglampor som ramlar ned bland lakanen har vid flera fall lett till dödsbränder. Se till att sänglamporna är fast monterade.