Explosion

 

Explosion är en väldigt ovanlig brandorsak men konsekvenserna när det inträffar är ofta mycket allvarliga. Det dör ungefär en person per år till följd av plötslig antändning av eldfängt ämne. Cirka 120 per år vårdas på sjukhus på grund av skador från explosioner. Statistiken visar att explosion är den orsak som medför högst kostnad per händelse.


Vätskor
En brännbar vätska kan bilda explosiv atmosfär när den har en temperatur som överstiger vätskans flampunkt. Flampunkten är den temperatur då en vätska avger tillräckligt mycket ånga för att kunna antändas. Detta kan t.e.x. uppstå i en flaska med etanol (till exempel koncentrerad spolarvätska eller t-röd).

 

Gaser
Gasol och acetylen är exempel på vanliga brandfarliga gaser, ofta förvarade i gasflaskor på arbetsplatser. Det finns restriktioner kopplade till användning av dessa och en viktig sådan är att de ska vara placerade på förutbestämd plats när de inte används.

 

Fyrverkeri
Varje år skadas mellan 250 och 300 personer i fyrverkeriolyckor. En fjärdedel skadas så allvarligt att de måste läggas in på sjukhus och vissa så svårt att de avlider. Hand- och ögonskador är vanligast och minst 30 bränder bryter ut varje år på grund av missriktade raketer.

 

Unga män och pojkar är överrepresenterade i den fyrverkerirelaterade olycksstatistiken. Runt hälften är mellan 5 och 19 år.

Under 1998 omkom två personer till följd av olyckor med fyrverkerier och ytterligare en under 2002, 2004 och 2005, alla män i åldersgruppen 17 till 27 år. Nyårsafton 2007 skadades ytterligare en ung man så allvarligt att han senare avled.

Lagen säger att man måste ha fyllt 18 år för att få köpa, använda, överlåta och på annat sätt hantera fyrverkerier. Att sälja eller ge fyrverkeripjäser till personer under 18 år är också förbjudet. Att bryta åldersgränsen eller langa fyrverkerier till minderåriga kan ge böter eller fängelse.

 

Det är förbjudet att både sälja och använda smällare i Sverige. Varje kommun kan sätta upp lokala regler om vad som gäller för användning av fyrverkerier i den egna kommunen

 

Här kommer tio goda råd på stubinen:

  1. Visa hänsyn.Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.
  2. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du har köpt dem.
  3. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  4. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
  5. Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
  6. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.
  7. Luta dig aldrig över antänd fyrverkeripjäs.
  8. Håll säkerhetsavståndet. Se till att dina åskådare också gör det.
  9. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Tänd aldrig igen, lämna tillbaka pjäsen istället.
  10. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.