Brandsläckare

 

Klassning av släckare

 

Brandsläckare delas in i klasser efter vilken typ av bränder de kan släcka. Ovana användare rekommenderas att köpa en släckare med ABC-pulver. Den klarar alla typer av bränder, det vill säga bränder i fasta material, bränder i vätskor och gasbränder. Se rekommendation längst ner på sidan.

 

- Klass A; för bränder i fibrösa material (vatten, skum eller pulver).
- Klass B; för brand i vätskor, exvis bensin eller diesel (skum, pulver eller koldioxid).
- Klass C; för bränder i gas (pulver).

- Klass D; för metallbränder.
- Klass F; för bränder i matfett.

 

Effektivitetsklassning

 

 Brandtyp   Effektklass 
 Brännbart ämne
A 5 - 55  Fibrösa ämnen, glödbränder t.ex trä, papper, tyg
B 21 - 233

 Vätskebränder t.ex bensin, olja,plaster, lack, 

 syntetmaterial

C Saknas  Gasbränder, tex gasol

 

"Effektivitetsklassen på en brandsläckare är ett mått på hur stor brand som man kan släcka. Släckeffekten mäts efter ett standardiserat bål i trä som är 0,5 m högt och 0,5 m brett. Man bedömer sedan brandsläckarens släckeffekt (effektklass) efter bålens längd. En brandsläckare med släckeffekten 43A innebär att man kan släcka en brand på 4,3 meter, en brandsläckare med släckeffekten 34A innebär att man kan släcka en brand på 3,4 meter. Alltså ju högre tal i A- och B-klassen, desto bättre är det ur säkerhetssynpunkt." Fastighet&Bostadsrätt

 

Pulversläckare

 

Pulver är egentligen en samlingsbeteckning för en mängd olika salter med olika pris och släckkapacitet. Även om kvalitén varierar är pulver det släckmedel som har bäst släckkapacitet per kg släckmedel. Detta är skälet till varför pulver i många fall är förstahandsvalet när man ska välja handbrandsläckare.


Den stora nackdelen är att pulver smutsar ner. Pulvret är extremt finfördelat och tränger in i alla utrymmen. Man bör därför inte använda pulver i rum med känslig elektronisk utrustning eller annat som kan ta skada. Pulvret leder däremot inte ström vilket medför att man kan släcka bränder i elektriska apparater utan att riskera att skada sig.


Pulver som klarar båda sorterna kallas glödbrandpulver och är det bästa valet. Det finns även släckare med särskilt pulver som kan släcka bränder i metaller som litium, magnesium, natrium och aluminium. Pulversläckare finns klassade för olika typer av bränder, till ex ABC.

 

Skumsläckare

 

Genom att tillsätta en kemikalie som förändrar vattnets ytspänning kan det användas även mot klass B-bränder. Kemikalien påminner om diskmedel och gör vätskan i en skumsläckare svagt löddrande.


Mot bränder i fibrösa ämnen fungerar skumsläckaren ungefär som en vattensläckare, fast den kyler glödhärden något effektivare (men fortfarande klarar en nio liters skumsläckare bara att släcka en hälften så stor brand som en sex kilos pulversläckare). Vid användning mot bränder i till exempel bensin kommer skummet att flyta ut över vätskan och därmed kommer skummet mellan bränslet och flammorna och branden slocknar.


Vatten och skum är elektriskt ledande och man bör därför om möjligt se till att dra ur sladden till brinnande elektriska apparater innan man släcker med skum eller vatten.

 

Koldioxidsläckare

 

Släckare med gasen koldioxid släcker flammor snabbt och renligt eftersom koldioxiden inte lämnar några spår efter sig. Koldioxid släcker däremot glöd dåligt. Koldioxidsläckare kallas även för kolsyresläckare.

 

Koldioxid, liksom övriga gaser, är inte något särskilt effektivt släckmedel. En sexkilos koldioxidsläckare räcker för att släcka en brand i en frityrgryta i ett restaurangkök eller en mindre brand i ett ställverk.


Fördelen med koldioxiden är att den inte smutsar ner. Dessa släckare är därför lämpliga att ha i exempelvis restaurangkök och telestationer. Gasen leder inte elektrisk ström och kan därför användas i till exempel ställverk.

 

Vad man behöver beakta vid släckning med koldioxid är att branden kan flamma upp igen om koldioxiden hinner försvinna innan det släckta föremålet hunnit svalna tillräckligt.

 

Vattensläckare

 

Vanligt vatten är ett utmärkt medel för att kyla ner glödbränder i trä, tyg och andra fibrösa material. När vattnet träffar en het yta fräser det till och vattnet förångas. Till detta åtgår stora mängder värmeenergi som tas från brandområdet.


Tio liter vatten från en handbrandsläckare klarar teoretiskt av en större brand. Men då gäller det att placera vattnet rätt. Det som ligger kvar på golvet efteråt och inte har förångats har bara gjort begränsad nytta.


Vatten är elektriskt ledande och man bör därför om möjligt se till att dra ur sladden till brinnande elektriska apparater innan man släcker med vatten. Mot bränder i bensin och andra petroleumprodukter har vatten dålig effekt. Bensin och olja flyter på vatten det fortsätter att brinna.

 

Mot heta oljor, exempelvis överhettad matolja, kan det vara livsfarligt att använda vatten. De första vattendropparna som når oljan förångas explosionsartat och det blir en våldsam överkokning. Brinnande olja kastas åt alla håll!

 

Fettbrandsläckare

 

Bränder i matolja med hög temperatur är livsfarligt att släcka med vatten. Brinnande fett har en temperatur på runt 400 °C medan självantändningstemperaturen ligger på runt 330-340 °C. Detta leder till återantändning om man inte lyckas kyla fettet tillräckligt. Särskilda fettbrandsläckare, med för brandtypen anpassade kemikalier samt munstycken för mjuk påföring för att undvika stänk, finns på marknaden.


Fettbrandsläckare kan även användas mot A-brand (fibrösa material som trä, textilier etc) men har då ofta en mycket lägre effektivitet jämfört med pulver- eller skumsläckare. Fettsläckaren lämpar sig därför bäst bara mot fettbrand.

 

Halonsläckare

 

Halon är ett samlingsnamn för en typ av kolväte som utöver kol består av väte, klor, flor, brom och/eller jod. Haloner är effektiva som släckmedel men skadliga för miljön då de bryter ner ozonskiktet. Därför regleras användningen genom lagstiftning. I Sverige är halonsläckare endast tillåtet i stridsfordon, ubåtar samt militärt och civilt flyg. Övrig yrkesmässig hantering, försäljning eller omladdning är förbjuden.

 

Se SVEBRAS rekommendation för handbrandsläckare här